De flesta av oss kan känna igen oron över att inte veta helt vad som gäller om man väl behöver använda den. Vilken? Jo bilförsäkringen. Vilken är den bästa bilförsäkringen och vilken ska man välja?

Det finns mängder av försäkringsbolag med många olika lösningar och paket som skall locka oss som kunder. Trots det är det vissa saker som går igen i alla bolagspaket, trafikförsäkring, halvförsäkring och helförsäkring. Vi skall försöka reda ut begreppen.

Försäkrings-paketen

Trafikförsäkringen är den billigaste bilförsäkringen men man skall också vara medveten om att den oftast enbart täcker skador du förorsakat någon annans egendom. För att få lov att framföra ditt fordon överhuvudtaget så måste du minst teckna en trafikförsäkring innan du ger dig ut på vägarna.

Halvförsäkring är en lite mer omfattande försäkring och utöver att täcka skador du eventuellt orsakat någon annans egendom, kan du också få hjälp med skador på din egen egendom. Denna försäkring är mer omfattande men inte heltäckande. 

Helförsäkring är den mest omfattande av de olika försäkrings-alternativen. Denna försäkring skall i princip täcka alla uppkomna skador på såväl egen egendom som skador du eventuellt orsakat andras egendom. 

De flesta försäkringsbolag erbjuder också möjligheten att påverka försäkringskostnaden genom att ge dig som konsument olika val för hur stor självrisk du betalar om olyckan är framme. Det finns möjlighet att teckna tilläggsförsäkringar för att försäkringen skall bli så bra som möjligt för just dig. 

Många försäkringsbolag erbjuder också rabatt i de fall du samlar alla dina försäkringar i deras bolag, detta kan också göra att försäkringarna blir mer förmånliga. Det brukar kallas samlingsrabatter.

Bästa alternativet?

Utöver dessa paketen erbjuder såklart försäkringsbolagen massor av tilläggstjänster och olika val. Vilken är då den bästa bilförsäkringen och vad innehåller den billigaste bilförsäkringen? Det kan vara väl värt tiden att sätta sig in i innehållet på just din bilförsäkring för att få så bra villkor och pris som möjligt.

Det finns stora skillnader, och prisskillnaderna brukar vara störst mellan hel- och halvförsäkring. Här kan det finnas mycket pengar att spara om du som konsument sätter dig in i villkoren för försäkringen du har och jämför med andra bolag. Vet du dessutom vad du önskar av din bilförsäkring kan valet bli ännu enklare.

Vilken som är den bästa bilförsäkringen, är såklart högst individuellt. De billigaste bilförsäkringarna är oftast mindre omfattande i sitt försäkringsskydd och som konsument är det absolut viktigaste att förstå vad man försäkrar sig för och mot. 

Det finns mycket som påverkar vilket pris du får men det viktiga att tänka på är att du som konsument har rätt och bra skydd.